Çoklu Zeka Yaklaşımı

Home / Çoklu Zeka Yaklaşımı
Çoklu Zeka Yaklaşımı

Her çocuk aynı değildir; bazı çocukların kelimelerle, bazılarının rakamlarla, bazılarının ise doğa ile arası iyidir.

Her çocuğun gelişimi ve zeka alanı birbirinden farklılık gösterebilir, bu nedenle çocuklarla bireysel olarak ilgilenilmesi ve zeka alanları doğrultusunda kendilerine eğitim verilmesi gerekir.

Çoklu zeka kuramına göre tüm öğretmenlerin çocukları yakından tanıması ve bireysel farklılıklarını ele alarak eğitim süreçlerini kurgulamaları gerektiği vurgulanır. Bu gereksinim öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi adına da belirleyici niteliğe sahiptir.

Çoklu zeka yaklaşımına göre sunduğumuz eğitimlerde çocuklarımızın bireysel farklılıklarına önem vermeyi ilke ediniyoruz.

Düş Mucitleri Bilim Anaokulu bünyesindeki tüm çocuklarımızın zeka alanları MIT testi ile uzman psikoloğumuz tarafından analiz edilmektedir. Psikologumuz çocuklarımızla teker teker ilgilenmekte ve kişisel zeka alanlarına göre gelişimlerini desteklemektedir.