Araştırma

Home / Hakkımızda / Araştırma

Okul Öncesi Eğitim sadece ABC’lerden ve 123’lerden ibaret değildir.

Araştırmalar bize bir rol veriyor.

IPC yöntemleri, üniversitelerin doktora programları test ve analiz edilen akademik araştırmalara dayanmaktadır. Kimi zaman yapılan yeni araştırmalar, IPC müfredatında yeni eğitim içeriklerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasının da temelini oluşturuyor.

IPC eski kitapların yeni baskılarını yayınlamak yerine hem güncel hem de yeni araştırmalara dayanan ilerici ve yenilikçi bir yaklaşım sağlamak için müfredatını sürekli güncelliyor. IPC eğitim müfredatındaki tüm üniteler altı tane disiplinler arası içerik öğrenme alanını ihtiva eder:

  • Dil Sanatları;
  • Sosyo-Duygusal Beceriler;
  • Aritmetik;
  • Yaratıcı ve Görsel Sanatlar;
  • Bilimler;
  • İnce ve Kaba Motor Becerileri.

Dil Sanatları – Language Arts
Küçük çocuklarda bilişsel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirmek ve desteklemek için dil sanatlarının erken çocukluk döneminde temel bir keşif ve çalışma alanı olarak kullanılması gerektiğine inanıyoruz.

Sosyo-Duygusal Beceriler – Socio-Emotional
Toplumsal duygular erken çocukluk döneminde bir araştırma ve inceleme alanı olarak eğitim sürecine dahil edilmelidir. Küçük çocuklarda bilişsel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirecektir.

Aritmetik – Numeracy
Erken çocukluk döneminde sayıların eğitim sürecine dahil edilmesi bilişsel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Yaratıcı Sanatlar – Creative Arts
Yaratıcı sanatların erken çocukluk döneminde temel bir araştırma ve çalışma alanı olarak dahil edilmesi, küçük çocuklarda bilişsel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirme ve desteklemeyi sağlar

Bilim – Science
Bilim ve teknolojinin erken çocukluk döneminde eğitim sürecine dahil edilmesi günümüz şartlarında yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda çocukların akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirecek pedagojik bir yaklaşım gerektirir.

Motor Beceriler – Motor Skills
Fiziksel gelişimin ve buna bağlı motor becerilerin çocuk eğitiminde ana keşif ve çalışma alanı olarak dahil edilmesi temel amaçlarımızdan biridir.